bilder och filmer, bilder och filmer appendicit, blindtarmsinflammation bild

Bilder och filmer

Som vi nämnt tidigare ställs diagnosen av blindtarmsinflammation oftast kliniskt vid en typisk anamnes och ett typiskt status. Det finns dock bildundersökningar som med relativ hög specifitet och sensivitet kan påvisa en appendicit.

 

Författare: F.Kafi, ST-läkare 
Granskad av: Nemrud Büyükkaya, Specialistläkare allmänmedicin
Senast uppdaterad: 2018-03-23

 

Din läkare kan ta hjälp av radiologiska undersökningar, fram för allt ultraljud och datortomografi (CT) för att i många fall bekräfta sin misstanke om appendicit när sjukdomsbilden inte är så typisk (vilket den absolut inte alltid är). Även magnetkamera-undersökning (MR) kan användas vid vissa fall, som hos tex kvinnor i början av sin graviditet.

Nedan kan du se hur en inflammerad blindtarm ser ut med de olika bildundersökningsmetoderna. Vi har också bifogat hur en operation, där den inflammerade blindtarmen avlägsnas (appendektomi), går till.

 

Appendicit på ultraljud
Appendicit på CT
Operation av appendicit

 

Appendicit på ultraljud

Ultraljud, om tillgängligt, är oftast den initiala radiologiska undersökningsmetoden och användas oftast hos barn och kvinnor som är gravida. Givetvis kan man försöka undersöka alla typer av patienter med ultraljud. Fördelar med ultraljud är att patienten inte utsätts för någon strålning och att det är en mindre kostsam undersökning jämfört med CT eller MR.

Nackdelarna med ultraljud är att det är väldigt beroende av den undersökande läkaren samt att appendix i många fall kan vara svår att visualisera med ultraljud pga skymmande tarmgaser, fett eller att appendix ligger retrocekalt (bakom cekum). Ultraljud är inte heller alltid tillgänligt 24 timmar om dygnet (dock har de flesta sjukhus i Sverige oftast en ultraljudsmaskin, men kanske inte en tillgänglig radiolog).

Fynd på ultraljud vid blindtarmsinflammation: 

appendicit, appendicit ultraljud, blindtarmsinflammation, blindtarm ultraljud, inflammerad blindtarm, blindtarmsoperation, appendektomi, ultraljud blindtarmsinflammation, bilder och filmer, bilder och filmer blindtarmsinflammation

Ultraljudsundersökning av blindtarmen.

 • Appendix är tjockare än > 6 mm.
 • Appendix har en förtjockad vägg över > 3 mm.
 • Om appendix inte går att komprimera,
 • Om man ser en skugga som indikerar att det finns appendicolit/appendixkonkrement är det tecken
  som talar för akut appendicit.
 • Fri vätska i området för blindtarmen
 • ”Bulls eye sign” / Måltavla-tecken

 

En normal appendix kan vara svår att se, men i de fall man kan se den går appendix att komprimera, den uppvisar inget ökat
dopplerflöde och uppvisar inte heller tecken till inflammation i fettet vid en
ultraljudsundersökning.

appendicit, appendicit ultraljud, blindtarmsinflammation, blindtarm ultraljud, inflammerad blindtarm, blindtarmsoperation, appendektomi, ultraljud blindtarmsinflammation, bilder och filmer appendicit, bilder och filmer blindtarm

Appendicit på ultraljud med longitudinellt projektion (t.v) och transversell projektion (t.h).
Notera den ökade diametern (cirka 8 mm) som är diagnostisk för blindtarmsinflammation!

 

blindtarm ultraljud, blindtarmsinflammation, ultraljud appendicit, bilder och filmer

Välavgränsad och förtjockad appendix i longitudinellt snitt.
Källa: Researchgate

 

appendicit, appendicit ultraljud, blindtarmsinflammation, blindtarm ultraljud, inflammerad blindtarm, blindtarmsoperation, appendektomi, ultraljud blindtarmsinflammation, appendicolith, appendicolit ultraljud, konkrement appendix, förkalkning appendix, bilder och filmer

Inflammerad appendix med en diameter på cirka 11 mm.
Notera det högekogena (vita) konkrementet, sannolikt en appendicolit, i mitten av appendix som är skuggkastande (de svarta pilarna nedom konkrementet).

 

Appendicit på CT (datortomografi):

Fördelarna med en CT är främst att undersökningen är väldigt sensitiv (cirka 94-98% enligt senaste studier) samt att CT i många fall kan påvisa alternativa orsaker till patientens buksmärta.  CT är hjälpsamt i diagnostiken vid akut appendicit genom att se tecken till
inflammation runt omkring appendix.

Sensitiviteten har inte visats öka om man använder sig av per oral kontrast eller inte. När sensitiviteten jämförs mellan CT och ultraljud visar det sig att CT i de flesta fallen är något bättre än ultraljud på att identifiera patienterna som har akut appendicit.

En normal appendix ser på CT ut som en tunn rörformig struktur, har luft intraluminalt, en diameter på mindre än 6 mm och är omgiven av fett utan tecken på stråkighet.

Den stora nackdelen med CT är strålningen och man skall alltid väga fördelarna mot strålningen vid CT, speciellt hos yngre patienter.

Fynd på CT vid blindtarmsinflammation 

bilder och filmer appendicit, bilder appendicit, bilder blindtarm, bilder blindtarmsinflammation, appendicit ct, appendicit dt

CT-maskin

 • Dilaterad / inflammerad appendix med en diameter över >6 mm
 • Väggförtjockning av appendix
 • Förtjockning av cekum-apex (se caecal bar sign och arrowhead sign)
 • Stråkigheter i omkringliggande fettet
 • Extraluminal vätska
 • Förekomst av appendicolit
 • Abscessformation
 • Förstorade / ökat antal lymfkörtlar i mesoappendix

 

bilder och filmer appendicit, bilder appendicit, bilder blindtarm, bilder blindtarmsinflammation, appendicit ct, appendicit dt

Inflammerad blindtarm (röd box) på ett axiellt CT-snitt. Notera den ökade stråkigheten i det kringliggande fettet runt appendix.

bilder och filmer appendicit, bilder appendicit, bilder blindtarm, bilder blindtarmsinflammation, appendicit ct, appendicit dt

Tydlig väggförtjockad appendix. Notera den högattenuerande (vitare) väggen och kringliggande stråkigheten.

 

bilder och filmer appendicit, bilder appendicit, bilder blindtarm, bilder blindtarmsinflammation, appendicit ct, appendicit dt

Pilbågspetstecknet, s.k arrowhead sign på CT.

bilder och filmer appendicit, bilder appendicit, bilder blindtarm, bilder blindtarmsinflammation, appendicit ct, appendicit dt, cecal bar sign ct, caecal bar sign

Caecal bar sign på axiellt CT-snitt.

 

Blindtarmsoperationer:

 

Illustration hur en vanlig laparoskopisk appendektomi (borttagning av blindtarmen) går till (engelska):

 

Hur en laparoskopisk appendektomi går till i praktiken (engelska):

 

Svenska operationsfilmer på appendicit: 

 

Appendicit
Överläkare Lars-Göran LarssonKirurgiska kliniken / Universitetssjukhuset Örebro
Sammanställning av appendiciter i olika stadier.
Längd: 6:16 1 Spela upp

 

Blindtarm
Överläkare Lars-Göran LarssonKirurgiska kliniken / Universitetssjukhuset Örebro
Blindtarmsoperation. Titthåls- och öppen teknik. Informationsfilm avsedd för patienter.
Längd: 3:58 1 Spela upp

 

Appendektomi 

Bilder och filmer på blindtarmen, blindtarm borttagen, borttagen blindtarm, blindtarmsinflammation

Bortopererad appendix.

Med dr, överläkare Stefan RedéenKirurgiska kliniken / Universitetssjukhuset i Linköping
Laparoskopisk appendektomi. Överläkare Stefan Redéen är BKT (Basal Kirurgisk Teknik) Sveriges ordförande och ansvarig för BKT-filmerna ihop med nationella BKT-gruppen.
Längd: 3:20 1 Spela upp

 

Diagnostisk laparoskopi
Överläkare Lars-Göran LarssonKirurgiska kliniken / Universitetssjukhuset Örebro
Diagnostisk laparoskopi.
Längd: 7:22 1 Spela upp

 

 


Referenser
Van Randen A, Laméris W, Van Es HW, Ten Hove W, Bouma WH, Van Leeuwen MS et
al. Profiles of us and CT imaging features with a high probability of appendicitis.
European Radiology. 2010; 20 (7), 1657-1666.

Poortman P, Oostvogel JM, Bosman E, Lohle PNM, Cuesta MA, Lange-de Klerk ESM et
al. Improving diagnosis of acute appendicitis: Results of a diagnostic pathway with
standard use of ultrasonography followed by selective use of CT. Journal of the American
College Surgeons. 2009; 208 (3), 434-441.

Unlü C, De Castro SM, Tuynman JB, Wüst AF, Steller EP, Van Wagensveld BA.
Evaluating routine diagnostic imaging in acute appendicitis. International Journal of
Surgery. 2009; 7 (5), 451-455

Puylaert JB. Acute appendicitis: US evaluation using graded compression. Radiology. 1986;158 (2): 355-60. Radiology (abstract) – Pubmed citation

 

 

2 reaktioner till “Bilder och filmer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

fyra × tre =